Senteret sitt bannerbilde

BYTTE FASTLEGE

20. november 2017

Du kan bytte fastlege på 2 ulike måter:
- ringe fastlegekontoret 810 59 500 
- www.helsenorge.no -> logg inn med BankID eller Buypass 

Vikar for Anne Furuborg

25. oktober 2017

Anne Furuborg har fast vikar i 60 % stilling. Han heter Erik Christian Lindbach. Alle nye pasienter får dr. Lindbach som vikarlege.

Anne Furuborg jobber tirsdag og fredag.

Erik Lindbach jobber alle dager utenom tirsdager.

LEGENES TELEFONTID

12. oktober 2017

Hans Kyllingstad:       12.00 – 12.30

Hege K Høiberg:         12.00 – 12.40  og  15.15 – 16.00

Holgeir Skjeie:            12.00 – 12.40

 

Gunn Hege Duurhus:  12.00 – 12.30

Erik Lindbach:             12.00 – 12.40   og 15.30 – 18.00

Anne Furuborg:           12.00 – 12.30

Turnus;                       12.00 – 12.30

IINFLUENSAVAKSINE

22. september 2017

Årets influensavaksine er kommet. 

Pris: 200,-

Anbefaler å bestille time på laboratoriet for å sette influensavaksinen. 

Anbefaling om influensavaksine for sesongen 2017/2018.

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine:

 Alle fra og med fylte 65 år

 Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

 Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine

 Barn og voksne med: o diabetes mellitus, type 1 og 2

 kronisk lungesykdom (inkludert astma)

kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

 kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

 nedsatt immunforsvar og svært alvorlig fedme (KMI over 40) og annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko. 

Viktig info om bestilling av timer på nett.

3. oktober 2016

Timer som bestilles på nett, kan kun være enkelttimer, og vanlig ordinær konsultasjon. Ikke timer der det er behov for gynekologisk undersøkelse, tolk eller kirurgi. Ved første gangs konsultasjon er det også viktig at du ringer ved bestilling av time.

Åpningstid Mandager.

12. september 2016

Hver mandag åpner vi 0820 pga møte.

Legeerklæring ved skolefravær

29. august 2016

Trenger du legeerklæring i forbindelse med fravær fra skole, er det viktig at du ringer tidlig samme dag for time.

Nye Takster for henvisning via lege uten time

4. mars 2016

Henvisninger over telefon som hentes ved legekontoret, koster nå 109,-. Får du henvisning via legetime betaler du ikke ekstra for dette.

Internett Bestilling

17. desember 2015

Du kan nå bestille time via internett hos din Fastlege. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette ved å taste deg inn på forsiden.

Timer på Laboratoriet

26. mars 2015

Vi har innført timebok på laboratoriet. Skal du ta blodprøver som allerede er avtalt med din lege, ta øreskyll, utføre sårskift, sette injeksjoner, mm, slipper du ventetid om du bestiller time på forhånd.

Hvor kan du parkere?

26. februar 2015

Det er mange parkeringsmuligheter i området rundt vårt Legesenter.

Anbefaler å bruke parkeringshuset under Aquarama bygget. Innkjøring fra Østre Strand gt. Du trekker en parkeringslapp når du kjører inn. Her betaler du på automat før du kjører ut, og slipper dermed å tenke på at parkeringstiden skal  gå ut ved forsinkelser mm. Heisen direkte opp til Legesenteret ligger innerst i parkeringshuset(inng. D)

Bestilling av faste medisiner

19. februar 2015

Når du skal fornye faste medisiner må dette gjøres dagen i forveien, husk å bestille resepter i god tid før din Fastlege har ferie.

Betalingsautomat - bedre tilgjengelighet.

16. september 2014

Melin Medical har overtatt betalingsadministrasjon for legesenteret.  Dette er gjort for å bedre tilgjengeligheten i vår resepsjon. 

Betalingsterminalen er plassert ute på venterommet.  

Det pålegges et gebyr for giro på kr 49,- For betaling med kort er det et gebyr på kr 5,-.

PETROLEUMSLEGE/SJØMANNSLEGE

5. februar 2014

Bystranda legesenter har sjømannslege/petroleumslege. Time til helseattest kan bestilles ved henvendelse til vår resepsjon.

BEDRIFTSHELSETJENSTE

11. november 2013

Bystranda Legesenter har avtale med sagaBHT. Vi tilbyr arbeidsmedisinske helsekontroller for arbeidstagere/foretak som har avtale med sagaBHT.

 

Arbeidstagere bes vennligst avtale nærmere med arbeidsgiver/-leder som kan ta kontakt med legekontoret på tlf. 38 70 86 50

 

AD SYKEMELDINGER

11. november 2013

Ved nye sykemeldinger og forlengelser av sykemeldinger, gjør vi oppmerksom på at du ikke kan ordne dette pr. telefon, kun i forbindelse med konsultasjon hos en av legene.

Dette er en praksis som er i tråd med offentlige retningslinjer for å sikre deg som pasient best mulig behandling og oppfølging.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre  for deg og ber deg være ute i god tid med å bestille time, spesielt ved forlengelse av sykemeldinger.

VENTETID OG FORSINKELSER

11. november 2013

Leger og ansatte ved Bystranda Legesenter opplever forsinkelser som en kilde til stress. Vi beklager at det rammer pasientene på en tilfeldig og urettferdig måte. Noen ganger må vi la akutte og alvorlige tilfeller gå foran, men forsinkelser skyldes ofte urealistiske forventninger til hva legen kan rekke i en konsultasjon.

Vi setter av 15-20 minutter og ber om at man begrenser seg til én problemstilling, maksimalt to hvis begge er enkle. Takk! 

MEDISINLISTE KAN REDDE LIV!

11. november 2013

Mange alvorlige feil i helsevesenet oppstår på grunn av misforståelser om bruk av legemidler. En oppdatert medisinliste vil kunne forebygge slike feil og er en stor fordel når du møter andre leger eller behandlere. Be derfor legen din om å skrive ut en medisinliste i neste konsultasjon og oppbevar listen i lommeboken din. Se på listen som et verdipapir og en livsforsikring! Fortell alle du kjenner at de bør sørge for å få skrevet ut en medisinliste neste gang de er hos legen sin!

X

VIKARLEGE OG TURNUSLEGE

11. november 2013

Bystranda Legesenter har fra 17.11.16 tilknyttet vikarlege Gunn Hege Durhuus. Hun vil jobbe fast ved vårt kontor. Hun har timeavtaler hver torsdag og fredag. 

Turnuslege pr. i dag er Haakon ophuus Devold. Han vil være hos oss fram til og med 01.03.17.

 

Vi ser frem til samarbeidet med Dr Durhuus og Dr Ophuus Devold og håper deres innsats vil bidra til bedre service og tilgjengelighet for våre pasienter!