Senteret sitt bannerbilde

Oversikt over Legenes ferie

2. juli 2018

 

Holgeir Skjeie:      28 - 29, 35 og 43

Hans Kyllingstad:  26 - 27 og 30 - 32

Hege K Høiberg:    28 - 31

Guro A Smebye Vassjø: 28 og 29 

Helsenorge

24. mai 2018

https://helsenorge.no/

Ved å logge inn på siden over kan du blandt annet få en oversikt over dine gyldige resepter som ligger aktive hos apoteket, oversikt over frikort status og din kjernejournal. 

Her kan du også enkelt bytte fastlege.

 

Bestilling av timer og faste medisiner på sms

19. april 2018

Minner om at dere enkelt kan bestille time hos fastlege, samt fornye resepter på sms. Husk å fornye i god tid før du går tom. 

 

Gå inn på fanen slik bestiller du, her står det forklart hvordan du går frem.

Faktura

23. mars 2018

Om du ikke betaler samme dag du har vært hos oss, vil du automatisk få en faktura i posten med fakturagebyr. Det er Melin Medical som administrerer dette for oss.

Melin Medical Kan kontaktes på telefon 21 62 73 00

Åpningstider Telefon

1. mars 2018

Vi har nå utvidet åpningstidene på telefon med 30 min hver morgen. Telefonen åpner nå klokken 08:30 hver dag

VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER

18. januar 2018

Vi har en samling vitenskaplige publikasjoner av ansatte og andre som er/har vært tilknyttet Bystranda Legesenter. Disse finnes under fanen MER - DOKUMENTER

TIMEBØKER

11. januar 2018

Holgeir Skjeie:       Mandag   -     Torsdag

Anne Furuborg:      Tirsdag   og   Fredag

Hans Kyllingstad:   Mandag   -     Fredag

Gunn H Durhuus:   Mandag, Torsd og Fredag

Hege K Høiberg:     Mandag   -   Torsdag

Turnuslege:           Man, Tirs og Onsdag. Annenhver torsdag og fredag.

FRIKORT 2018

11. januar 2018

Egenandelstak 1 for 2018: 2 258 kroner

Det som teller med i grunnlaget for egenandelstak 1 er godkjente egenandeler fra

  • apotek/bandasjist
  • lege
  • psykolog
  • sykehus/poliklinikk
  • laboratorier og røntgeninstitutt
  • pasientreiser

BYTTE FASTLEGE

20. november 2017

Du kan bytte fastlege på 2 ulike måter:
- ringe fastlegekontoret 810 59 500 
- www.helsenorge.no -> logg inn med BankID eller Buypass 

LEGENES TELEFONTID

12. oktober 2017

Hans Kyllingstad:       12.00 – 12.30

Hege K Høiberg:         12.00 – 12.40  og  15.15 – 16.00

Holgeir Skjeie:            12.00 – 12.40

 Gunn Hege Duurhus:  12.00 – 12.30

Erik Lindbach:             12.00 – 12.40   og 15.30 – 18.00

Anne Furuborg:           12.00 – 12.30

Turnus;                       12.00 – 12.30

IINFLUENSAVAKSINE

22. september 2017

Årets influensavaksine er kommet. 

Pris: 200,-

Anbefaler å bestille time på laboratoriet for å sette influensavaksinen. 

Anbefaling om influensavaksine for sesongen 2017/2018.

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine:

 Alle fra og med fylte 65 år

 Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

 Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine

 Barn og voksne med: o diabetes mellitus, type 1 og 2

 kronisk lungesykdom (inkludert astma)

kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

 kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

 nedsatt immunforsvar og svært alvorlig fedme (KMI over 40) og annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko. 

Viktig info om bestilling av timer på nett.

3. oktober 2016

Timer som bestilles på nett, kan kun være enkelttimer, og vanlig ordinær konsultasjon. Ikke timer der det er behov for gynekologisk undersøkelse, tolk eller kirurgi. Ved første gangs konsultasjon er det også viktig at du ringer ved bestilling av time.

Åpningstid Mandager.

12. september 2016

Hver mandag åpner vi 0820 pga møte.

Legeerklæring ved skolefravær

29. august 2016

Trenger du legeerklæring i forbindelse med fravær fra skole, er det viktig at du ringer tidlig samme dag for time.

Nye Takster for henvisning via lege uten time

4. mars 2016

Henvisninger over telefon som hentes ved legekontoret, koster nå 109,-. Får du henvisning via legetime betaler du ikke ekstra for dette.

Internett Bestilling

17. desember 2015

Du kan nå bestille time via internett hos din Fastlege. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette ved å taste deg inn på forsiden.

Timer på Laboratoriet

26. mars 2015

Vi har innført timebok på laboratoriet. Skal du ta blodprøver som allerede er avtalt med din lege, ta øreskyll, utføre sårskift, sette injeksjoner, mm, slipper du ventetid om du bestiller time på forhånd.

Hvor kan du parkere?

26. februar 2015

Det er mange parkeringsmuligheter i området rundt vårt Legesenter.

Anbefaler å bruke parkeringshuset under Aquarama bygget. Innkjøring fra Østre Strand gt. Du trekker en parkeringslapp når du kjører inn. Her betaler du på automat før du kjører ut, og slipper dermed å tenke på at parkeringstiden skal  gå ut ved forsinkelser mm. Heisen direkte opp til Legesenteret ligger innerst i parkeringshuset(inng. D).

Bestilling av faste medisiner

19. februar 2015

Når du skal fornye faste medisiner må dette gjøres dagen i forveien, husk å bestille resepter i god tid før din Fastlege har ferie.

Betalingsautomat - bedre tilgjengelighet.

16. september 2014

Melin Medical har overtatt betalingsadministrasjon for legesenteret.  Dette er gjort for å bedre tilgjengeligheten i vår resepsjon. 

Betalingsterminalen er plassert ute på venterommet.  

Det pålegges et gebyr for giro på kr 49,- For betaling med kort er det et gebyr på kr 5,-.

PETROLEUMSLEGE/SJØMANNSLEGE

5. februar 2014

Bystranda legesenter har sjømannslege/petroleumslege. Time til helseattest kan bestilles ved henvendelse til vår resepsjon.

BEDRIFTSHELSETJENSTE

11. november 2013

Bystranda Legesenter har avtale med sagaBHT. Vi tilbyr arbeidsmedisinske helsekontroller for arbeidstagere/foretak som har avtale med sagaBHT.

 

Arbeidstagere bes vennligst avtale nærmere med arbeidsgiver/-leder som kan ta kontakt med legekontoret på tlf. 38 70 86 50

 

AD SYKEMELDINGER

11. november 2013

Ved nye sykemeldinger og forlengelser av sykemeldinger, gjør vi oppmerksom på at du ikke kan ordne dette pr. telefon, kun i forbindelse med konsultasjon hos en av legene.

Dette er en praksis som er i tråd med offentlige retningslinjer for å sikre deg som pasient best mulig behandling og oppfølging.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre  for deg og ber deg være ute i god tid med å bestille time, spesielt ved forlengelse av sykemeldinger.

VENTETID OG FORSINKELSER

11. november 2013

Leger og ansatte ved Bystranda Legesenter opplever forsinkelser som en kilde til stress. Vi beklager at det rammer pasientene på en tilfeldig og urettferdig måte. Noen ganger må vi la akutte og alvorlige tilfeller gå foran, men forsinkelser skyldes ofte urealistiske forventninger til hva legen kan rekke i en konsultasjon.

Vi setter av 15-20 minutter og ber om at man begrenser seg til én problemstilling, maksimalt to hvis begge er enkle. Takk! 

MEDISINLISTE KAN REDDE LIV!

11. november 2013

Mange alvorlige feil i helsevesenet oppstår på grunn av misforståelser om bruk av legemidler. En oppdatert medisinliste vil kunne forebygge slike feil og er en stor fordel når du møter andre leger eller behandlere. Be derfor legen din om å skrive ut en medisinliste i neste konsultasjon og oppbevar listen i lommeboken din. Se på listen som et verdipapir og en livsforsikring! Fortell alle du kjenner at de bør sørge for å få skrevet ut en medisinliste neste gang de er hos legen sin!

X

TURNUSLEGE

11. november 2013

 

Turnuslege pr. i dag er Guro Andrea Smeby Vassjø. Hun vil være hos oss fram til og med 31.08.18.

 

Vi ser frem til samarbeidet med Dr Smeby Vassjø.