Priser


PRISER HOS FASTLEGE GJELDENDE FRA 1. juli 2018 – 30. juni 2019

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt                             155,-/262,-

Sykebesøk på dagtid/kveld              

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon eller sykebesøk.........................49/36

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud...................................56

Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmeldingrekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett....................66

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver....................................................55

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning, telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment..................................................................................55

 

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner

Utskrift av journal                                  85,-

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen                                 116,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m                                                                         62,-

- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m                                                                               93,-

- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m                                                                                 131,-

- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m:                                                                                 177,-

- Tillegg for spesielt materiell, medisiner, vaksiner m.v.  

- Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter,  rekvisisjoner, henvisninger osv. pr.brev,faks,

eller telefon etter ønske fra pasienten:    59,-

- For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist:

                                                         160/257

 

Attester/erklæringer - inngår ikke i frikortgrunnlaget  

Vanlig førerkortattest:             900,-                             Førerkortattest over 75 år:      600,-

Off Shore attest:                  1.800,-

Sjømannsattest:                  2.000,-

Medisinsk attest:                     150,-

Kort medisinsk erklæring:        350,-

Utvidet medisinsk erklæring:    700,-

Timesats medisinske

erklæringer og rapporter etter

henstilling:                             1.800,-

 

LEGEN SKAL GI DEG KVITTERING FOR BETALT BELØP.

 

X

Kontakt oss

Bystranda Legesenter