Årets influensavaksine er kommet. 

Pris: 200,-

Anbefaler å bestille time på laboratoriet for å sette influensavaksinen. 

Anbefaling om influensavaksine for sesongen 2017/2018.

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine:

 Alle fra og med fylte 65 år

 Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

 Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine

 Barn og voksne med: o diabetes mellitus, type 1 og 2

 kronisk lungesykdom (inkludert astma)

kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

 kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

 nedsatt immunforsvar og svært alvorlig fedme (KMI over 40) og annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.