loading

Hva er e-konsultasjon?

Noen av fastlegene på Bystranda legesenter tilbyr E-konsultasjoner. Kommunikasjonen mellom pasient og fastlege skjer skriftlig (og asynkront) via helsenorge.no.

Du kan laste opp bilder evl video hvis det er nødvendig eller ønsket. Kommunikasjon går via Helsenorge.no og krever høyeste sikkerhetsnivå/sikkerhetsnivå 4.  ( du må logge deg inn med Bank id eller Min Id ). Fastlegen skal normalt besvare pasientens henvendelse innen fem arbeidsdager.

Du betaler vanlig egenandel for denne tjenesten. Hvis legen svarer deg etter kl 16:00 eller i helgen så må du betale kvelds takst i egenandel. Da det fleste legene har veldig lange vanlige arbeidsdager så må du regne med at E-konsultasjonene i regel vil besvares etter kl. 16 eller i helgene. Hvis du ikke ønsker det så må du spesifisere det i forespørselen.

Egenandel registreres som vanlig. Pasienter som har betalt egenandeler opp til egenandelstaket slipper å betale egenandeler resten av kalenderåret, det gjelder også E-konsultasjoner.

Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

Helsenorge (difi.no)