Stengt grunnet personalmøter

Legekontoret holder fra kl 11.30 (telefon fra kl 11) en gang per måned grunnet personalmøte.
Ved behov for legehjelp, ta kontakt med legevakten på 116 117. Ved livstruende tilstander ring 113.

Se kommende personalmøter her.

Hva er e-konsultasjon?

Noen av fastlegene på Bystranda legesenter tilbyr E-konsultasjoner. Kommunikasjonen mellom pasient og fastlege skjer skriftlig (og asynkront) via helsenorge.no. Du kan laste opp bilder ev. video hvis det er nødvendig eller ønsket. Kommunikasjon går via Helsenorge.no og krever høyeste sikkerhetsnivå/sikkerhetsnivå 4 (krever innlogging med Bank ID eller Min ID). Fastlegen skal normalt besvare pasientens henvendelse innen fem arbeidsdager. Du betaler…

Skal du til fastlegen og tror du har bihulebetennelse?

Bystranda legesenter deltar i en RCT, en randomisert kontrollert studie, i regi av Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Denne studien undersøker om antibiotikaøyedråper er et alternativ til antibiotikatabletter som behandling av bihulebetennelse. Vi ønsker å inkludere pasienter som har symptomer på akutt bihulebetennelse. Dersom du ønsker mer informasjon om studien eller er interessert i å delta, kan…