NYTTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUSET FINNER DU PÅ KORONASJEKK.NO

Lenker


Helsenorge.no er et offentlig nettsted for innbyggere i Norge. Innholdet blir levert av ulike aktører i helsesektoren, og det er Direktoratet for e-helse som har ansvar for drift og utvikling av nettsiden.

  • informasjonssider, der du finner kvalitetssikret helseinformasjon om en rekke tema
  • selvbetjeningsløsninger, der du har tilgang til ulike helserelaterte nett-tjenester (f.eks fastlegebytte)

Du kan ringe Veiledningstelefon 23 32 70 00 for å få hjelp med informasjon om selvbetjeningsløsninger eller å finne frem på helsenorge.no.

Hverdager: 08:00 - 15:30 

NAV

Pandemi.no

Kontinuerlig oppdatering pandemi. Informasjon og anbefalinger for ulike vaksiner.

Pasienthåndboka

Oversiktlig nettside med informasjon om sykdommer, symptomer, råd og andre helseopplysninger.

Pasientreiser

Reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Puls

Kropp og helse 

 

Åpningstider

Mandag 08:20 - 15:30
Tirsdag 08:00 - 15:30
Onsdag 08:00 - 15:30
Torsdag 08:00 - 15:30
Fredag 08:00 - 15:30

Laboratoriet og telefon er betjent mellom
Kl. 08:30 -11:00 og 12:00 - 14:30

Kontakt oss

Bystranda Legesenter
Tangen 8
4608 Kristiansand

Telefon: 38 70 86 50