Send til 2097:

BYSTRANDA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

BYSTRANDA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Lenker

Helsenorge.no 

Helsenorge.no er et offentlig nettsted for innbyggere i Norge. Innholdet blir levert av ulike aktører i helsesektoren, og det er Direktoratet for e-helse som har ansvar for drift og utvikling av nettsiden.

  • informasjonssider, der du finner kvalitetssikret helseinformasjon om en rekke tema
  • selvbetjeningsløsninger, der du har tilgang til ulike helserelaterte nett-tjenester (f.eks fastlegebytte)

Du kan ringe Veiledningstelefon 23 32 70 00 for å få hjelp med informasjon om selvbetjeningsløsninger eller å finne frem på helsenorge.no.

Hverdager: 08:00 - 15:30 

NAV

Pandemi.no

Kontinuerlig oppdatering pandemi. Informasjon og anbefalinger for ulike vaksiner.

Pasienthåndboka

Oversiktlig nettside med informasjon om sykdommer, symptomer, råd og andre helseopplysninger.

Pasientreiser

Reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Puls

Kropp og helse 

Sørlandet sykehus