Send til 2097:

BYSTRANDA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

BYSTRANDA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Priser

PRISER HOS FASTLEGE GJELDENDE FRA 1. juli 2021

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt  160,- /280,- 

                          

Sykebesøk på dagtid/kveld  223/357

                             

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon eller

sykebesøk.........................52/38

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte,

bud...................................58

Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmeldingrekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett....................69

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver....................................................57

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning, telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment  57,-

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen    116,-                        

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m 

  63,-                                                                  

- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m 

   95,-                                                              

- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 

  134,-                                                              

- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m:

   181,-                                                         

- Tillegg for spesielt materiell, medisiner, vaksiner m.v.  

- Ekspedisjonsgebyr ved rekvisisjoner, henvisninger osv. pr.brev,faks,

eller telefon etter ønske fra pasienten:

    59,-                         

- For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist:

   152,-       

 

Attester/erklæringer - inngår ikke i frikortgrunnlaget  

Vanlig førerkortattest:             900,-                             Førerkortattest over 75 år:                             600,-

Off Shore attest:                  2 000,-

Sjømannsattest:                   2 000,-

Andre attester:

A01                     150 (enkel attest; eks legeerklæring skole)

A02                     350 (mer utfyllende legefaglige opplysninger)

Utvidet medisinsk erklæring: 700

Timesats ulike medisinske erklæring/rapporter etter henstilling 1800

 

.

 

X