Holgeir Skjeie:          Mandag -  torsdag

Hans Kyllingstad:      Onsdag, torsdag og fredag    

Gunn H Durhuus:      Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Ulrikke Røed Fauske: Mandag til torsdag

Hege K Høiberg:        Mandag  -  torsdag

Turnuslege:              Man, Tirs og Onsdag. Annenhver torsdag og fredag.

Tom Rynning:          Tirsdag og Fredag

Anders Kind:            Mandag - fredag

Magnus Wanderås jobber som vikarlege, så det varier litt hvilkne dager han er på kontoret.