Hans Kyllingstad har sluttet som fastlege, men fortsetter som fastlegevikar. Han skal i hovedsak møte pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, dvs. at han ikke har ordinær timebestilling.

Hege Kilander Høiberg overtok Hans Kyllingstad sin liste fra og med 09.11.18.