Det er kommet nye regler i forbindelse med blodprøvetaking som er utarbeidet av Medisinsk samhandlingsråd på Agder.

Skal du ta blodprøver som ikke er rekvirert av Lege her ved Bystranda Legesenter, Skal du i utgangspunktet henvende deg til rekvirerende Lege og få tatt disse der.