Fra uke 11 vil PåUltra være lokalisert i Bystranda legesenter sine lokaler. 

Anne Gurine Olsen har en privat praksis hvor hun utfører ultrayd av gravide. 

For mer informasjon/timebestilling kan du kontakte henne på e-post

paaultra@annegurine.no eller via

Mobiltlf: 90 14 88 60 (send evt. SMS)