Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme.

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning i samfunnet. Et viktig tiltak nå for å hindre videre spredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser til fordel for alvorlig syke og sårbare grupper.

Hvis du får mer alvorlige symptomer, skal du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Informer legen om du har vært i minst én av følgende situasjoner:

  • Har vært i land som omfattes av karantenebestemmelsene de siste 14 dagene.
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 14 dagene.
Dersom du lurer på din egen helsesituasjon, er alltid fastlegen den beste til å gi deg riktig informasjon. Ikke møt på døra, ring eller send sms for å avklare hvordan du skal forholde deg. For å unngå unødig smittespredning skal undersøkelse for luftveisinfeksjon i all hovedsak skje på Legevakten på Tangvall såfremt ikke transportproblemer tilsier annet.

Har du spørsmål om det nye koronaviruset, og du ikke finner svar på denne nettsiden eller på  Folkehelseinstituttets nettsider om korona, kan du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon om koronavirus 815 55 015. Kristiansand kommune har også opprettet egen informasjonstelefon:  https://www.kristiansand.kommune.no/tema/korona/koronatelefon---apningstider/