Allmennmedisinsk praksis er til vanlig åpen og uselektert med lav terskel for kontakt.
I en så spesiell situasjon som landet er i nå, med sirkulerende smitte i samfunnet,
utgjør det i seg selv en smitterisiko å oppsøke et sted hvor det er mange andre personer,
slik som et legekontor. Tidsmessig vil man også prioritere kritiske oppgaver.
Derfor vil en del vanlige fastlegeoppgaver nå bli nedprioritert inntil videre:
 
  • Attestarbeid for forsikringsselskap.
  • Legeerklæringer for en del ytelser fra NAV. Vi vil anmode om midlertidig utsatt frist for søknad om AAP og varige ytelser.
  • Erklæring for TT-kort, handikap-oblat og lignende.
  • Screeningundersøkelser, helsekontroller og kartlegging av risiko.
  • Årskontroller og rutinemessige kontroller av velbehandlet blodtrykk, diabetes og liknende kan utsettes eller opprettholdes med lengre intervaller enn normalt.
  • Spirometri, tonometri, audiometri.
  • Småkirurgi som ikke er strengt nødvendig.
  • "Vi oppfordrer også pasienter som kan vente med å bestille time av andre grunner som ikke haster, om å utsette dette. Vi har stor pågang nå, og lang ventetid på telefonen. " 
  • Hvis du ikke har plager som krever fysisk undersøkelse kan du med fordel bestille videokonsultasjon. Det koster det samme som en vanlig konsultasjon + fakturagebyr.
 
Nødvendig behandling av akutte tilstander og forverring av alvorlig kronisk sykdom skal fortsatt være en prioritert fastlegeoppgave.