Holgeir Skjeie:     29, 30, 31 og 32

Hege K Høiberg:    29, 30, 31 og 32

Gunn H Durhuus:   27, 28, 29 og 30

Bernt M. Salib:       30, 31 og 32

Ulrikke R Fauske:   26, 27, 28, 31 og 32

Hans Kyllingstad:    27, 28 og 29

Magnus Wanderås:  31, 32, 33, 34 og 35