Media har opplyst om at personer i risikogruppen for Korona skal ringe fastlegen for å settes på liste for fremtidig kovid-vaksine. Dette er en feilaktig opplysning. Ingen legekontor opererer med slik liste.