Har du fylt 60 år eller skal fylle 60 år i 2021 kan du sette deg på denne reservelisten. Dette må gjøres på nett. Du finner informasjon på kommunens hjemmeside.

https://www.kristiansand.kommune.no/tema/vaksinering-mot-korona/reserveliste/