Etterregistrering av vaksiner gjøres ved vaksinasjonskontoret i Gyldengården.