Bystranda legesenter deltar i en RCT, en randomisert kontrollert studie, i regi av Institutt for helse og samfunn ved universitetet i Oslo. Denne studien undersøker om antibiotikaøyedråper er et alternativ til antibiotikatabletter som behandling av bihulebetennelse.

Vi ønsker å inkludere pasienter som har symptomer på akutt bihulebetennelse. Dersom du ønsker mer informasjon om studien/er interessert i å delta, klikk her.

Inkludering av pasienter starter opp etter påske. Ved henvendelse til legekontoret, vil du så sant det er mulig, bli prioritert samme dag.