Når du skal fornye faste medisiner må dette gjøres dagen i forveien, husk å bestille resepter i god tid før din Fastlege har ferie.