Ansatte

Vi er der for deg!

Ulrikke Røed-Fauske

Ulrikke Røed-Fauske

Spesialist allmennmedisin Fastlege

Utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2008. Fastlege ved Bystranda legesenter siden 2013, spesialist i allmennmedisin siden 2018. Mellomfag i psykologi fra Universitetet i Oslo og flere fag innen statsvitenskap ved Universitetet i Oslo/Agder. Erfaring fra Radiumhospitalet.

Spesielt interessert i migrasjonsmedisin. Medlem av Legeforeningens menneskerettighetsutvalg fra 2022. Senterleder fra 2023.

Veileder for ALIS (allmennlege i spesialisering) ved legesenteret. 

 

Holgeir Skjeie

Holgeir Skjeie

Spesialist allmennmedisin Doktorgrad PhD Fastlege

Utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 1990. Spesialist i allmennmedisin siden 1997.  Jobbet ved Bystranda legesenter siden dets opprinnelse som Hellemyr legesenter i 1994. 

Tidligere senterleder fra 1994 til 2023. 

PhD og 30% bistilling ved Universitetet i Oslo.

 

 

Anders Kind

Anders Kind

Spesialist allmennmedisin Fastlege

Utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 2005. Spesialist i allmennmedisin siden ?? . Fastlege ved Bystranda legesenter siden 2018.

Veileder for ALIS (allmennlege i spesialisering) og medisinstudent fra UiO. 

Bredt faglig engasjement og interessefelt – opptatt av hele menneskets liv og levnet.

Bernt Magdy Salib

Bernt Magdy Salib

Spesialist allmennmedisin Spesialist indremedisin Fastlege

Utdannet lege ved Universitetet i Kiel i 2005. Spesialist i allmennmedisin siden 2017. Spesialist i indremedisin siden 2013. Fastlege ved Bystranda legesenter siden 2019.

Veileder for ALIS (allmennlege i spesialisering) og medisinstudent fra UiO. 

Bredt faglig engasjement og interessefelt – opptatt av hele menneskets liv og levnet.

Gunn Hege Durhuus

Gunn Hege Durhuus

Spesialist allmennmedisin Fastlege

Utdannet lege ved Aarhus Universitetet i 2013. Spesialist i allmennmedisin siden 2023. Bachelor i utviklingsstudier fra Universitetet i Agder i 2008. Fastlege ved Bystranda legesenter siden 2016.

Erfaring fra barneavdeling og indremedisinsk avdeling.

Veileder for LIS1 (tidligere turnuslege).

May-Linn Helland Bakke

May-Linn Helland Bakke

Fastlege

Utdannet lege ved Universitetet i Tromsø i 2016. Jobbet ved Bystranda legesenter siden 2021. 

Allmennlege i spesialisering. 

Silje Håland

Silje Håland

Fastlege

Utdannet lege ved Riga Stradins Universitetet i 2020. Fastlege ved Bystranda legesenter siden 2022. 

Erfaring fra indremedisinsk avdeling.

Allmennlege i spesialisering. 

Hans Kyllingstad

Hans Kyllingstad

Spesialist allmennmedisin Fastlegevikar

Utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 1976. Spesialist i allmennmedisin siden 1995. Jobbet ved Bystranda legesenter siden 2015 etter å ha drevet solo- og to-legepraksis hele sin yrkeskarriere.

 

Benjamin Asschenfeldt

Benjamin Asschenfeldt

Fastlegevikar

Utdannet lege ved Aarhus Universitetet i 2015. Fastlegevikar ved Bystranda legesenter siden 2023. 

Erfaring fra øre-, nese-, halsavdelingen, erfaring og doktorgrad fra thoraxskirurgisk avdeling. 

Allmennlege i spesialisering. 

Lars Lillevold Michalsen

Lars Lillevold Michalsen

Fastlegevikar

Utdannet lege ved Nikolaus Kopernikus Universitetet i 2020. Fastlegevikar ved Bystranda legesenter siden 2023. 

Erfaring fra avdeling for rus- og avhengighetsmedisin.  

Allmennlege i spesialisering. 

Sissel Høgeli

Sissel Høgeli

Intensivsykepleier Administrativ leder

Utdannet sykepleier i 1998 med videreutdanning i intensivsykepleie fra 2002. Erfaring fra spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Kristiansand kommune.  Jobbet ved Bystranda legesenter siden 2020.

Jobber 50% klinisk og 50% som administrativ leder ved legesenteret. 

 

 

Andrea Winther Håland

Andrea Winther Håland

Sykepleier

Utdannet sykepleier i 2003. Erfaring fra spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Kristiansand kommune.  Jobbet ved Bystranda legesenter siden 2020.

Gjertrud Boije

Gjertrud Boije

Autorisert helsesekretær

Autorisert helsesekretær siden 1994.
Jobbet ved Bystranda legesenter siden 2013.
Ann Kristin Grønvik

Ann Kristin Grønvik

Autorisert helsesekretær

Autorisert helsesekretær siden 2016.
Jobbet ved Bystranda legesenter siden 2013.
Josefine Kleppe Skaiaa

Josefine Kleppe Skaiaa

Autorisert helsesekretær

Autorisert helsesekretær siden 2018.
Jobbet ved Bystranda legesenter siden 2019. Tillitsvalgt for helsepersonell på legesenteret.
Nina Slåen Svendsen

Nina Slåen Svendsen

Helsesekretær

Helsesekretær siden 2007.
Jobbet ved Bystranda og tidligere Hellemyr legesenter siden 2009.
Lise Hovden Lomeland

Lise Hovden Lomeland

Autorisert helsesekretær

Autorisert helsesekretær siden 2022.
Jobbet ved Bystranda legesenter siden 2021.
Sumeya Ashraf

Sumeya Ashraf

Autorisert helsesekretær

Autorisert helsesekretær siden 2002.
Vikar ved Bystranda legesenter siden 2022.
Signe Stålesen

Signe Stålesen

Helsesekretær

Helsesekretær siden ???.
Jobbet ved Bystranda legesenter siden 2015.
Linn Vibeke Gundersen

Linn Vibeke Gundersen

Autorisert helsesekretær

Autorisert helsesekretær siden 2020.
Vikar ved Bystranda legesenter siden 2021.