Timebestilling
Hva er e-konsultasjon?

Hva er e-konsultasjon?

Noen av fastlegene på Bystranda legesenter tilbyr E-konsultasjoner. Kommunikasjonen mellom pasient og fastlege skjer skriftlig (og asynkront) via helsenorge.no.

Du kan laste opp bilder ev. video hvis det er nødvendig eller ønsket. Kommunikasjon går via Helsenorge.no og krever høyeste sikkerhetsnivå/sikkerhetsnivå 4 (krever innlogging med Bank ID eller Min ID). Fastlegen skal normalt besvare pasientens henvendelse innen fem arbeidsdager.

Du betaler vanlig egenandel for denne tjenesten. Hvis legen svarer deg etter kl 16:00 eller i helg, blir egenandelen automatisk en kveldstakst, altså en høyere egenandel enn vanlig. Dette skjer fordi de fleste legene har lange arbeidsdager og har kapasitet til å besvare E-konsultasjon først etter kl. 16 eller i helger. Hvis du ikke ønsker dette, må det spesifiseres i forespørselen, men besvarelse kan da ta noe lengre tid.

Egenandel registreres som vanlig. Pasienter som har betalt egenandeler opp til egenandelstaket slipper å betale egenandeler resten av kalenderåret, dette gjelder også ved E-konsultasjoner.

Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp, akuttsituasjoner eller ved første gangs sykmelding.

Helsenorge (difi.no)