Nyheter
Vaksiner vintersesong 2023

Vaksiner vintersesong 2023

Vi har startet sesongens influensavaksinering og du er velkommen til drop-in på Bystranda innenfor laboratoriets åpningstider for å få årets influensavaksine.

Influensavaksine anbefales for alle over 65 år og utsatte grupper som omsorgs- og sykehjemsbeboere, gravide etter 12. svangerskapsuke, premature barn, kronisk lungesyke, dibetespasienter, personer med hjerte- og karsykdom, kronisk nevrologisk sykdom, immunsupprimerte. Se utfyllende informasjon om risikogrupper og influensavaksinen forøvrig fra Folkehelseinsituttet her.

I tillegg er det for noen grupper anbefalt med vaksine mot den vanligste lungebetennelsebakterien, en såkalt pneumokokkvaksine. Denne anbefales for alle over 65 år eller av annen grunn er i risiko for å utvikle alvorlig lungebetennelse. Etter vaksinasjon, er man beskyttet i 6 år før man trenger en ny dose. Mer informasjon om pneumokokkvaksinen finnes fra Folkehelseinsituttet her.

Koronavaksinasjon er delegert av Kristiansand kommune til Sørover vaksinasjonssenter i Kirkegata 22. Det anbefales å bestille time for vaksinering på sorover.no/timebestilling eller ved å ringe 38 04 31 35. Mer informasjon og åpningstider kan du lese om her.

Influensavaksine og lungebetennelsevaksine kan settes på samme dag, det samme gjelder influensavaksine og koronavaksine så lenge de settes på samme dag. Dersom det går en dag mellom vaksinene, må man vente 7 dager før neste vaksine settes. Koronavaksine og lungebetennelsevaksine må alltid settes med minst 7 dagers mellomrom. Se tabell under.

Etter en vaksinen er satt, må du sitte på venterommet i 20 minutter, så beregn god tid. Alle vaksiner som settes på legekontoret registreres i den nasjonale vaksinedatabasen og vil være synlig for pasienten på Helsenorge.no.

Influensavaksinen koster kr 300 og lungebetennelsevaksinen koster kr 415. Ingen kostnader ved vaksineringer går under frikortordningen og må betales av pasienten uavhengig av om man har oppnådd frikort inneværende år.