Stengt grunnet personalmøter

Legekontoret holder fra kl 11.30 (telefon fra kl 11) en gang per måned grunnet personalmøte.
Ved behov for legehjelp, ta kontakt med legevakten på 116 117. Ved livstruende tilstander ring 113.

Se kommende personalmøter her.