Hva er e-konsultasjon?

Noen av fastlegene på Bystranda legesenter tilbyr E-konsultasjoner. Kommunikasjonen mellom pasient og fastlege skjer skriftlig (og asynkront) via helsenorge.no. Du kan laste opp bilder ev. video hvis det er nødvendig eller ønsket. Kommunikasjon går via Helsenorge.no og krever høyeste sikkerhetsnivå/sikkerhetsnivå 4 (krever innlogging med Bank ID eller Min ID). Fastlegen skal normalt besvare pasientens henvendelse innen fem arbeidsdager. Du betaler…